Servicii Funerare Bojescu
Locatii Bucuresti: ➤ Str. Lizeanu nr.23 Sector 2 ➤ Calea Dudesti nr.196 Sector 3
Telefon:0722 350 835
Orar:
Non-Stop
Close
Locatii Bucuresti: ➤ Str. Lizeanu nr.23 Sector 2 ➤ Calea Dudesti nr.196 Sector 3
Telefon:0722 350 835 bojescu@serviciifunerare.ro
Ajutor de deces 2024

Ajutor de deces 2024

Începând cu întâi ianuarie 2024, ajutorul de deces acordat de Casa Naţionala de Pensii, creşte cu 778de lei, ajungând astfel la suma de 7567de lei, pentru cei asiguraţi si pensionari. Ca şi pânã anul acesta ajutorul de înmormântare se acordã pentru decesul unui pensionar,  persoanei interesate, unui membru al familiei acestuia sau  in cazul decesului unui angajat. La fel ca in anii precedenţi angajatorul nu mai are obligaţia de ai plãtii familiei acest ajutor de înmormântare, obligaţia revenind Casei Naţionale de Pensii.

Valoarea ajutorului de înmormântare pentru anul 2024 este de 7567lei, pentru asiguraţi şi pensionari, iar pentru decesul membrilor familiei este de 3783lei.

Actele necesare pentru a putea ridica ajutorul de înmormântare  sunt urmatoarele :

  • cerere pentru acordarea ajutorului;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (factura de la firma de servicii funerare);

Cuantumul ajutorului de înmormântare este fix, indiferent de ce cotizaţie sau pensie are asiguratul şi indiferent de sumele cheltuite cu înmormântarea.